Zithulele uitreik 2021

Die Zithulele uitreik vir 2021 is gekanselleer.

Bediening na Buite

Bediening na buite help die gemeente om brûe te bou soos Jesus, op verskillende praktiese maniere.

Ons is betrokke by verskillende hulpverleningsorganisasies en -projekte asook verskeie vennootskappe met ander gemeentes en individue.

Projekte/programme

Vennootskappe

Individue

 • Sendelinge in die buiteland: Christie en Johanna Dippenaar

Christie Dippenaar is ‘n leraar van Kenridge gemeente wat in Switserland doseer by ‘n teologiese kweekskool. Christie en Johanna besoek ons elke tweede jaar en ons is verantwoordelik vir Christie se pensioenbydrae. Die nuutste gebedsbrief  kan hieronder afgelaai word.

 • Pastorale hulpwerker by Karl Bremer Hospitaal: Maria Xinthi

Maria bied pastorale hulp aan pasiënte in Karl Bremer Hospitaal. Ons besoek Maria maandeliks om haar te ondersteun en neem volle verantwoordelikheid vir die betaling van haar salaris.

Kosvoorsiening – ons is betrokke by die volgende sopkombuise:

Uitreikkwartaal

Elke derde kwartaal fokus ons as gemeente op hoe ons prakties brûe bou soos Jesus. Die eredienste en Connectgroepe hanteer spesifieke temas deur die kwartaal en ons verskillende venootskappe en projekte word belig. Daar is ook geleentheid om finansieel te verbind om ‘n maandelikse skenking aan ‘n spesifieke projek te maak.

Hoe kan ek betrokke raak?

 Kom saam!

 • Maandagoggende gaan kuier ons by Sobambisana se verskillende programme in Crossroads (hierdie besoeke is tans gestaak gegewe die inperking)
 • Een Sondag per maand besoek ons Huis Ravenzicht om saam met die seniors te kuier (ook hierdie besoeke vind tans nie plaas nie)
 • Kom help om Maandagoggende skenkings by die kerk sorteer, verpak en versprei
 • Woon gereeld Maitland gemeenskapskerk se eredienste by
 • Kom saam Zithulele toe in die wintervakansie (10-19 Julie 2021)
 • Koop geskenke by die Geskenkemark einde November. Die mark se opbrengs maak ‘n groot bydrae tot Sobambisana se jaarlikse begroting.
 • Hou die afkondigings en sosiale media dop vir enige ander besoeke/hulp benodig!

 Skenk iets

Buiten die behoeftes wat elke projek gee, hou ons spesifieke insameling deur die jaar ten bate van die projekte en programme

 • Kenridge Winterhoop-projek tydens Pinkster (nie-bederfbare kos en nuwe komberse)
 • Broodblik vir Ruyterwacht elke Sondag (vars, gesnyde brood)
 • Paaseier-projek tydens Paasfees, (marshmallow-paaseiers)
 • Geskenke-projek tydens Kersfees (toiletware en nuwe speelgoed)

 Maak ‘n finansiële bydrae

 • Skenkings en deuroffers

Jy kan enige tyd ‘n finansiële bydrae tot enige van die projekte/vennootskappe maak. Hou ook die afkondigings dop om te sien vir wie die weeklikse deurkollekte-offer geskenk word.

 • Geloofsoffers (pledges)

Tydens die uitreikkwartaal (3de kwartaal) gee ons spesifiek geleentheid om jouself te verbind om vir ‘n 12 maande tydperk, ‘n maandelikse bydrae te maak. Jy kan kies vir watter projek jy die bydrae wil gee.

Vir enige verdere inligting, kontak gerus die kerkkantoor of Melanie Thirion by melanie@ngkenridge.co.za

Jy kan ook die Raak Betrokke aanlyn vorm invul.

Geloofsoffers

“Pledge (n): a solemn promise or understanding.

Synonyms:  promise, undertaking, vow, word of honour, commitment, assurance, oath, covenant, bond, agreement, warrant, guarantee”

‘n Geloofsoffer is soortgelyk aan ‘n “pledge”.

Die verskil is egter dat ‘n geloofsoffer nie net ‘n belofte is om ‘n finansiële bydrae te maak nie, maar dat dit ‘n offer is wat jy uit jou verhouding met Christus maak.

Jaarliks gedurende die derde kwartaal kry jy die geleentheid om ‘n finansiële verbintenis te maak aan een van die gemeente se projekte of vennootskappe (Sobambisana, Ruyterwacht Senior Sentrum, Zithulele uitreik, Opleiding, Maitland Gemeenskapskerk, Sorgfonds of  Algemeen (ongespesifiseerd, waar ons die fondse toeken soos nodig).

Dink na en bid oor waar jy betrokke wil raak en ‘n verbintenis maak. Kontak die kerkkantoor of Melanie Thirion in hierdie verband.

Geloofsoffervorm 2021

“Pledge (n): a solemn promise or understanding.

Synonyms:  promise, undertaking, vow, word of honour, commitment, assurance, oath, covenant, bond, agreement, warrant, guarantee”

‘n Geloofsoffer is soortgelyk aan ‘n “pledge”.

Die verskil is egter dat ‘n geloofsoffer nie net ‘n belofte is om ‘n finansiële bydrae te maak nie, maar dat dit ‘n offer is wat jy uit jou verhouding met Christus maak.

Jaarliks gedurende die derde kwartaal kry jy die geleentheid om ‘n finansiële verbintenis te maak aan een van die gemeente se projekte of vennootskappe (Sobambisana, Ruyterwacht Senior Sentrum, Zithulele uitreik, Opleiding, Maitland Gemeenskapskerk, Sorgfonds of  Algemeen (ongespesifiseerd, waar ons die fondse toeken soos nodig).

Dink na en bid oor waar jy betrokke wil raak en ‘n verbintenis maak. Kontak die kerkkantoor of Melanie Thirion in hierdie verband.

aanlyn-vorms

Kliek op enige van die onderstaande links om die gerieflike aanlyn-vorm in te vul.

Ander vorms om af te laai, in te vul en deur te faks: