Familiebediening

Moeder Theresa het gesê: “If you want to change the world, go home and love your family.”

God werk nog altyd deur verhoudings. Hy het ‘n persoonlike verhouding met individue, maar hy werk ook in en deur mense om met ander mense te werk. Families (almal wat in een huis saam woon en leef) is die eerste ruimte waar ons in verhoudings lewe en daarom ook die eerste plek waar God ons geloof wil vorm.

Ouers maak by die doop ’n belofte om hul kinders te leer en begelei om te sien hoe God saam met hul kinders wil leef. Die gemeente belowe om ouers se vennoot te wees, om hulle en hul kind te ondersteun hiermee.

Ons wil dus ouers ondersteun met weeklikse hulpmiddels en riglyne om as basis te dien vir doelbewuste aktiwiteite vir geloofsvorming in die huis.

Klub vir Afgetredenes

Die Klub vir Afgetredenes is ‘n aktiewe groep senior lidmate wat gereeld vergader, saamkuier en talle sosiale aksies en uitstappies onderneem.

Kontak Maxie Veldtman 021 913 3152 of epos maxie02@telkomsa.net as jy wil inskakel.

Lofkabouters Kleuterskool

Vir meer inligting, gaan na Lofkabouters se Facebook bladsy.

aloaw

Sosiale groep vir enkellopendes

ALOAW is ‘n sosiale groep vir enkellopendes wat nie meer by die Connect groepe inskakel nie, maar ook nog nie by die Klub vir Afgetredenes tuis is nie.

Kontak Karien Coetzee by 082 852 3000 of karien@carstense.co.za as jy wil inskakel.

bediening na buite

Bediening na Buite help die gemeente om brûe te bou soos Jesus, op verskillende praktiese maniere.

Ons is betrokke by verskillende hulpverleningsorganisasies en -projekte asook verskeie vennootskappe met ander gemeentes en individue.

Om meer uit te vind, gaan na ons Bediening na Buite bladsy…

 

kinderbediening

(kinderbediening 3-6 jaar | Gr 1-7)

Die kinderbediening behels ouderdom-gerigte klassies vir 3-6 jariges. Gr 1-5 leerders volg hul eie program tydens die 08h30 erediens. Die gr 6-7 groep het ‘n aparte bediening tussen die twee oggenddienste.

Die skakel hieronder bevat al die inligting wat jy benodig…

Kinderbediening

tienerbediening

(tienerbediening: Gr 8-11)

Tienerbediening vind plaas elke Sondag van die skoolkwartaal. Die tieners woon die aanddiens om 18h30 by tot en met kollekte opname, waarna hulle verdaag na hulle kleingroepe tot 20h00. Ons doel is om vir tieners ‘n veilige ruimte te skep waarin hulle God kan ontmoet, moeilike vrae kan vra en eerlike gesprekke kan hê.

 

connect

(omgeegroepe)

Om meer te leer gaan na die Connect bladsy…

Pastorale Ondersteuningsdiens

Pastorale Ondersteuningsdiens Brosjure

Die fokus van die Pastorale Ondersteuningsdiens is om individue en sisteme pastoraal-terapeuties (psigo-spiritueel) te begelei en te bemagtig in die proses van die ontdekking en integrering van betekenis (“meaning-making”) op die weg na heelwording en volwassenheid.

Kontak Jurie Gouws 079 484 8191 vir ‘n afspraak.

musiekbediening

Die Musiekbediening dien die gemeente deur die Lof en Aanbidding op ‘n hedendaagse styl tydens die eredienste te lei. Ons speel by die KFM (08h30) en die 5FM (18h30) diens, asook by spesiale dienste soos Pinkster en Groot Lydensweek. Die Kerssangdiens is elke jaar een van ons groot hoogtepunte. Ons lewenslustige groep bestaan uit ‘n klomp gesellige mense wat spanwerk verstaan.

Ons is geseënd om ‘n groot groep musikante by die bediening betrokke te hê, daarom werk ons op ‘n rotasiebasis waarvolgens musikante ongeveer elke tweede week ‘n speelbeurt geniet.

Indien jy betrokke wil raak, kontak gerus vir Johan Steenkamp by johans@ngkenridge.co.za