Belydenisaflegging

2021 Vierde Kwartaal Reëlings

Liewe ouers,

Die beplanning vir 2021 het reeds verander en net soos ons dink ons weet hoe dinge werk, dan verander dit weer. Ons het met ons wysheid op die oomblik besluit om die geleenthede vir belydenis van geloof vir die onmiddellike toekoms te struktureer, soortgelyk aan die doopgeleenthede.

Ons skeduleer spesiale belydenis eredienste (vir tyd en wyl) vir rofweg elke 2e en 4e Sondag in die vierde kwartaal by die 1e (09:00) en 2e (10:30) diens  Ons kan 3 kinders by een geleentheid op ’n Sondag laat belydenis van geloof aflê. Die huidige regulasies laat toe dat godsdienstige byeenkomste met ‘n beperking van tot 50 mense met streng Covid-19 protokol mag plaasvind.

COVID-19 protokol:

 • Algemene COVID-19 protokol geld: Dra van masker verpligtend, ontsmet hande by ingang en hou ’n afstand van 1,5m.
 • Slegs 15 mense per belydenis kandidaat (wat direkte familie en vriende van die kandidaat insluit).
 • Die belydenis-ouers moet asseblief vooraf die name en nommers van die 15 mense wat die diens gaan bywoon epos na lidmaatadmin@ngkenridge.co.za.
 • In die kerkgebou sal ons die gesinne in die 3 blokke voor in die kerk indeel.
 • Elke belydenis kandidaat sal een-vir-een opgeroep word om te antwoord.
 • By die doopvont sal die leraar elke belydenis kandidaat se hande ontsmet.
 • Daar sal GEEN tee/koffie fasiliteite beskikbaarwees nie.

Ander:

 • Die belydenis kandidate se name sal in die gemeente se VrydagNuus en op Facebook geplaas word.
 • Die belydenisgesprekke word deur ds. Christi Thirion hanteer (sien belydenisregistrasievorm hier onder vir meer inligting.)
 • Ons het die fasiliteit om die diens via Zoom te “live stream”. Ons sal aan die ouers die link gee om aan familie en vriende te gee wat nie die diens kan bywoon nie.

Belydenis prosedure:

Vul asseblief die belydenisregistrasievorm hier onder in.

 • Die voltooide belydenisregistrasievorm (hier onder) moet asb. op die laatste twee weke voor die betrokke Belydenis Sondag, op die gemeente se webtuiste ingevul word.
 • Die belydenisgesprek moet deur die kandidaat asook die ouers bygewoon word.

Die beskikbare datums vir die vierde kwartaal is:

 • Geleentheid 1: Sondag, 24 Oktober 2021
  Afspraak, Donderdag 14 Oktober 2021 om 18:00 by die kerkgebou.
 • Geleentheid 2: Sondag, 31 Oktober 2021
  Afspraak, Donderdag 21 Oktober 2021 om 18:00 by die kerkgebou.
 • Geleentheid 3: Sondag, 14 November 2021
  Afspraak, Donderdag 4 November 2021 om 18:00 by die kerkgebou.
 • Geleentheid 4: Sondag, 28 November 2021
  Afspraak, Donderdag 18 November 2021 om 18:00 by die kerkgebou.

Ons werk op ‘n “first come first serve” basis. Ons sal ons bes probeer om aan almal se voorkeure te akkommodeer, maar ons vra julle geduld en verdraagsaamheid in die verband.

Skakel asseblief die kerkkantoor vir enige verdere navrae.

Ons is baie opgewonde om die geleentheid saam met julle te deel.

Belydenisaflegging

Bespreking vir belydenisaflegging onderhoude en eredienste.
 • Besonderhede van jongmens wat belydenis van geloof aflê.

 • Skryf kortliks ’n motivering vir hoekom jy belydenis van geloof wil aflê hieronder:
 • Ouers se besonderhede

 • Beskikbare datums vir Belydenisaflegging

  Kies asseblief uit die volgende datums vir belydenisaflegging. Let asseblief op na die geskeduleerde datum vir die belydenisgesprek ook.
  Afspraak is Donderdag 14 Oktober 2021 om 18:00 by die kerkgebou.
  Afspraak is Donderdag 21 Oktober 2021 om 18:00 by die kerkgebou.
  Afspraak is Donderdag 4 November 2021 om 18:00 by die kerkgebou.
  Afspraak is Donderdag 18 November 2021 om 18:00 by die kerkgebou.

 

Belydenisklas

Die belydenisklas se proses begin aan die einde van die graad 10 jaar, met die belydeniskamp. Tydens die kamp fokus ons op

 • die jongmense se doop,
 • dat God hulle elkeen op hul naam roep,
 • dat God elkeen roep om as dissipels agter Jesus aan te kom
 • dat God ons roep na ‘n gemeenskap van gelowiges – die kerk
 • dat God ons as individue en die kerk stuur met die Goeie Nuus.

Deur die graad 11 jaar integreer die belydenisklas met die gemeente se 40-dae en uitreikkwartaal reekse, terwyl ons tussen-in fokus op die basiese elemente van die Christelike geloof en die gereformeerde tradisie. Geloofsvorming en dissipelskap bly egter die fokus, eerder as kennis-inhoud.

Vir inligting of navrae kontak vir
Christi Thirion
Sel: 082 728 9762
E-pos: christi@ngkenridge.co.za