Belydenisklas

Die belydenisklas se proses begin aan die einde van die graad 10 jaar, met die belydeniskamp. Tydens die kamp fokus ons op

  • die jongmense se doop,
  • dat God hulle elkeen op hul naam roep,
  • dat God elkeen roep om as dissipels agter Jesus aan te kom
  • dat God ons roep na ‘n gemeenskap van gelowiges – die kerk
  • dat God ons as individue en die kerk stuur met die Goeie Nuus.

Deur die graad 11 jaar integreer die belydenisklas met die gemeente se 40-dae en uitreikkwartaal reekse, terwyl ons tussen-in fokus op die basiese elemente van die Christelike geloof en die gereformeerde tradisie. Geloofsvorming en dissipelskap bly egter die fokus, eerder as kennis-inhoud.

Vir inligting of navrae kontak vir
Christi Thirion
Sel: 082 728 9762
E-pos: christi@ngkenridge.co.za

Belydenisaflegging

2021 Eerste Kwartaal Reëlings

Liewe ouers,
Die beplanning vir 2021 het reeds verander en net soos ons dink ons weet hoe dinge werk, dan verander dit weer. Ons het met ons wysheid op die oomblik besluit om die geleenthede vir belydenis van geloof vir die onmiddellike toekoms te struktureer, soortgelyk aan die doopgeleenthede.

Ons neem met baie dankbaarheid teenoor die Here kennis van die afname in die Covid-19 infeksies. Ons is ook dankbaar dat die inperking regulasies, veral die ten opsigte van godsdienstige byeenkomste, dit moontlik maak om weer in-persoon bediening te hervat. Daarmee gesê bly dit vir ons uiters belangrik om almal veilig te hou.

Ons skeduleer spesiale belydenis eredienste (vir tyd en wyl) vir rofweg elke 2e en 4e Sondag van die maand by die 1e (09:00) en 2e (10:30) diens. Ons kan 4 kinders by een geleentheid op ’n Sondag laat belydenis van geloof aflê. Die huidige regulasies laat toe dat godsdienstige byeenkomste met ‘n beperking van tot 100 mense met streng Covid-19 protokol mag plaasvind.
COVID-19 protokol:

• Algemene COVID-19 protokol geld: Dra van masker verpligtend, ontsmet hande by ingang en hou ’n afstand van 1,5m.
Slegs 15 mense per belydenis kandidaat (wat direkte familie en vriende van die kandidaat insluit).
• Die belydenis-ouers moet asseblief vooraf die name en nommers van die 15 mense wat die diens gaan bywoon epos na lidmaatadmin@ngkenridge.co.za.
• In die kerkgebou sal ons die gesinne in die 3 blokke voor in die kerk indeel.
• Elke belydenis kandidaat sal een-vir-een opgeroep word om te antwoord.
• By die doopvont sal die leraar elke belydenis kandidaat se hande ontsmet.
• Daar sal GEEN tee/koffie fasiliteite beskikbaar wees nie.

Ander:
• Die belydenis kandidate se name sal in die gemeente se VrydagNuus geplaas word.
• Die belydenisgesprekke word deur ds. Christi Thirion hanteer (sien belydenisregistrasievorm vir meer inligting.)
• Ons het die fasiliteit om die diens via Zoom te “live stream”. Ons sal aan die ouers die link gee om aan familie en vriende te gee wat nie die diens kan bywoon nie.

Belydenis prosedure:

Laai die belydenisregistrasievorm af.
• Die voltooide belydenisregistrasievorm moet asb. twee weke voor die betrokke Belydenis Sondag, per epos aan lidmaatadmin@ngkenridge.co.za gestuur word, of per hand by die kerkkantoor ingegee word.
• Die belydenisgesprek moet deur die kandidaat asook die ouers bygewoon word.
Die beskikbare datums vir die eerste kwartaal is:
Geleentheid 3: Sondag, 11 April 2021 (Prediker: Johan Steenkamp)
Afspraak, Woensdag 7 April 2021

Ons gaan ongelukkig op ‘n “first come first serve” basis werk. Ons sal ons bes probeer om aan elkeen se voorkeur aandag te gee, maar ons vra u geduld en verdraagsaamheid in die verband.
Skakel asseblief die kerkkantoor vir enige verdere navrae.
Ons is baie opgewonde om die geleentheid saam met julle te deel.