connect

Fillipense 2:1-3: “If you’ve gotten anything at all out of following Christ, if his love has made any difference in your life, if being in a community of the Spirit means anything to you, if you have a heart, if you care… then do me a favour: Agree with each other, love each other, be deep-spirited friends.”

Die lewe gaan nie oor hoeveel contacts op jou selfoon is nie, nie hoeveel friends
jy op facebook of selfs hoeveel mense jy ken nie. Connectedness gaan oor die kwaliteit van jou verhoudings – ‘n plek waarin daar lewe vloei en waar die Gees besig is… Connectedness is eintlik wat dit beteken om na die beeld van God geskape te wees. Dit is ‘n vermoë om met ander mense te connect en in verhoudings te leef waarin lewe vloei. Dit was tog God se bedoeling van die begin af (Genesis 2:18).

Hoe “connect” ons met mense? Deur mekaar raak te sien, deur fisiese aanraking, deur te luister, deur saam te bid, deur eerlik ons stories te deel, saam te eet en te drink, en die dieper vrae van lewe te tackle… deur net bymekaar te wees omdat jy graag daar wil wees!

Ons dink een van die beste plekke om iets hiervan te beleef, is om in te skakel by ‘n Connect kleingroep…

As jy graag meer wil weet van hoe jy op ander plekke ook betrokke kan raak, kontak Michelle in die Kerkkantoor.

connect kleingroepe

Nuwe Reeks: Die Psalms Leef!

Die Psalms is wonderlike bundel wat veral deur gelowiges gelees word wanneer dit swaar gaan, maar ook wanneer die goed gaan. Daar is so groot verskeidenheid van vorme in die Psalms en hulle het soveel waarde dat selfs Jesus van hulle in die Nuwe Testament aanhaal. Ons gaan stilstaan by Psalm 8, 22, 31, 41, 110, en 118.

Kom saam met die Connect groepe op ‘n reis deur Psalms wat leef.

Week 1 (18-24 Mei) Psalm 8
Week 2 (1-7 Junie – ons breek vir Pinkster) Psalm 22
Week 3 (8-14 Junie) Psalm 31
Week 4 (15-21 Junie) Psalm 41
Week 5 (22-28 Junie) Psalm 110
Week 6 (29 Junie – 5 Julie) Psalm 118

Maak asseblief kontak met die kerkkantoor by lidmaatadmin@ngkenridge.co.za om by hierdie reeks in te skakel.

Kleingroeptoerusting: Woord en Wyn – Elke tweede Maandag om 19:00 in die Kleinsaal. (Neem eers weer aanvang saam met die gepaste vlakke van inperking.)

aanlyn vorm

Connect Kleingroep