Familie- en Jeugbediening

"Connect" met ons op sosiale media.

Families is die eerste plek waar geloofsvorming gebeur, maar elke mens in ‘n familie is in ‘n ander fase van ontwikkeling, wat vra vir ‘n unieke benadering. Die jeugbediening is die sambreel-bediening wat na elkeen van die lewensfases kyk en kinders op ouderdomsgepaste maniere bedien.  Uit die weeklikse jeugbediening stuur ons weeklikse kommunikasie oor die inhoud wat ons die afgelope Sondag gedek het, maar ook praktiese maniere om dit by die huis te integreer met julle ritmes en vas te lê in die kinders se lewens.

25 Julie 2021 YouTube diens hulpmiddels

Laai die huisgeloof aktiwiteit hier af:

Huisgeloof-blad

11 Julie 2021 YouTube diens hulpmiddels

Laai die huisgeloof aktiwiteit hier af:

Huisgeloof-blad

Inkleur blad

04 Julie 2021 YouTube diens hulpmiddels

Laai die huisgeloof aktiwiteit hier af:

Huisgeloof-blad

Kinder aktiwiteite

27 Junie 2021 YouTube diens hulpmiddels

Laai die huisgeloof aktiwiteit hier af:

Huisgeloof-blad

Woord-soek

Blommetjie Aktiwiteit

 

The World Needs a Father Kursus

Die kursus sal weer in die tweede kwartaal 2022 plaasvind. 

Inleiding

Die kursus is bedoel vir pa’s wat graag meer doelbewus wil wees in die rol wat hul speel om hul kinders voor te berei vir die lewe.

Dit loop oor agt weke en word deur die pa’s alleen bygewoon.

Wie is die teikengroep?

Pa’s met kinders in enige lewensfase

Hoe lank is die kursus?

8 sessies (weekliks).  Dit moet verkieslik sonder onderbreking gedoen word.

Hoe lank is ‘n sessie en wat gebeur tydens elke sessie?

Sessie duur (90 min)
Terugvoer oor afgelope week en leeswerk (15 min)
Aanbieding (30 min)
Individuele refleksie oor inhoud (5 min)
Groepbespreking (25 min)

Uitdaging vir die week en Afsluiting

Kursusinhoud

Sessie 1: Die Vaderskapskrisis en Herstel die skade
Sessie 2: Manlikheid
Sessie 3: Seisoene in ‘n kind se lewe
Sessie 4: ’n Pa dra morele gesag (waardes, roeping)
Sessie 5: Hoe ontwikkel ek morele gesag?
Sessie 6: ’n Pa vestig identiteit (mentorskap en die ‘table of support’)
Sessie 7: ’n Pa voorsien sekuriteit
Sessie 8: ’n Pa bevestig potensiaal

Wat is die formaat?

Afhangend van die inperkingsregulasies, sal dit of deur Zoom of in-persoon plaasvind, of as kombinasie daarvan.

Pa’s wat belangstel, word aangeraai om saam in te skryf met vriende waarmee hulle vorentoe saam ‘n pad met hul kinders kan stap – dis egter nie noodsaaklik nie.

Wat kan ek verwag na die kursus?

Vertrou die Here om ons as deelnemers te vernuwe, verander en toe te rus om ‘n atmosfeer van liefde in ons huise te vestig waar ons kinders geanker is en voorbereid is vir elke volgende fase van die lewe.

Die kursus word deur Christi Thirion en Derek Kahts gefasiliteer

082 728 9762 | christi@ngkenridge.co.za

Skryf hier in: