Geskenkemark 2021

Aansoeke vir ons Geskenkemark 2021 is oop. Aansoeke sluit Vrydag, 1 Oktober, en ons sal teen 8 Oktober laat weet of jou aansoek suksesvol was.

Lees asb. die inligtingsvorm deeglik deur vir al die reëlings rondom die Geskenkemark.

Indien die mark as gevolg van onvoorsiene omstandighede gekanselleer moet word, sal Kenridge Gemeente nie verantwoordelik gehou word vir die verlies van enige moontlike inkomste wat u uit die mark sou verdien het nie.

Streng COVID protokol sal gevolg word. Let wel dat GEEN kos beskikbaar gestel kan word vir “proe happies” nie.

Indien u enige vrae het kan u ons e-pos by mark@ngkenridge.co.za

 

Kliek hier vir die aansoek vorm.

 

Applications for our Geskenkemark 2021 are open. The closing date for applications is Friday, 1 October and we will let you know by 8 October whether or not your application has been successful.

Please carefully read through the information document for all the information regarding the Geskenkemark.

If the market has to be cancelled due to unforeseen circumstances, Kenridge Gemeente will not be held responsible for the loss of any possible income you would have earned from the market.

Strict COVID protocol will be followed. Please take note that NO food will be opened for tasters.

Should you have any questions kindly email mark@ngkenridge.co.za

 

Click here for the application form.

Geskenkemark Inligtingsvorm

Geskenkemark Information