Wintermark 2021

Ons 2021 Wintermark vind plaas vanaf Woensdag, 23 Junie tot Saterdag, 3 Julie.

 

Aansoeke vir ons Wintermark 2021 is oop. Aansoeke sluit Vrydag, 23 April, en ons sal teen 3 Mei laat weet of jou aansoek suksesvol was.

Lees asb. die inligtingsvorm deeglik deur vir al die reëlings rondom die Wintermark.

Indien die mark as gevolg van onvoorsiene omstandighede gekanselleer moet word, sal Kenridge Gemeente nie verantwoordelik gehou word vir die verlies van enige moontlike inkomste wat  uit die mark verdien sou word nie.

Streng COVID protokol sal gevolg word. Let wel dat GEEN kos beskikbaar gestel kan word vir “proe happies” nie.

Vir navrae, stuur ‘n e-pos aan mark@ngkenridge.co.za

Kliek hier vir die aansoek vorm.

 

Applications for our Wintermark 2021 are open. The closing date for applications is Friday, 23 April and we will let you know by 3 May whether or not your application has been successful.

Please carefully read through the information document for all the information regarding the Wintermark.

If the market has to be cancelled due to unforeseen circumstances, Kenridge Gemeente will not be held responsible for the loss of any possible income you would have earned from the market.

Strict COVID protocol will be followed. Please take note that NO food will be opened for tasters.

For queries, kindly email mark@ngkenridge.co.za

Click here for the application form.

Inligtingsvorm Wintermark 2021

Information Wintermark 2021