"Connect" met ons op sosiale media.

Kinderbediening 

Ons kinderbediening fokus ook vir die volgende ses weke op die reeks “Vreemde Geluk” wat handel oor die saligsprekinge. Op Sondag 30 Mei gesels ons oor afhanklik wees en leer ons oor Jesus wat die storm stilmaak.

Week 1: Afhanklik – Matt. 5:3 / Matt. 8:23-27 – Jesus maak die storm stil

Week 2: Trane – Matt. 5:4/ Joh. 11:33-45 – Jesus huil by Lasarus se graf

Week 3: Regverdigheid – Matt. 5:5/ Matt. 20:1-16 – Gelykenis van die werkers in die wingerd

Week 4: Vredemakers – Matt. 5:9/ Johannes 8:1-11 – Jesus en die vrou wat gestenig sou word.

Week 5: Omgee – Matt. 5:7/ Matteus 15:32-39 – Jesus gee kos vir duisende

Week 6: Daar-wees – Matt. 5:13-16/ Lukas 10:25-37 – Die barmhartige Samaritaan.