Die Klub vir Afgetredenes is ‘n aktiewe groep senior lidmate wat gereeld vergader, saamkuier en talle sosiale aksies en uitstappies onderneem.
Vir meer inligting of om in te skakel, kontak:
Maxie Veldtman
Tel: 021 913 3152 of
E-pos: maxie02@telkomsa.net