"Connect" met ons op sosiale media.

Die Klub vir Afgetredenes is ‘n aktiewe groep senior lidmate wat gereeld vergader, saamkuier en talle sosiale aksies en uitstappies onderneem.
Vir meer inligting of om in te skakel, kontak:
Maxie Veldtman
Tel: 021 913 3152 of
E-pos: maxie02@telkomsa.net