Kliek vir toegang na die amptelike COVID-19 webtuiste. Hier is die skakel na die sinode se COVID-19 inligtingsforum.

NG Kenridge wil graag in die inperkingstyd mense in ons gemeenskap help. Hierdie diens word binne die voorskrifte en bepalings van die ramptoestand reëls en regulasies, soos deur die regering gepubliseer in die Staatskoerant, gebied.

Hieronder is twee aanmeldingsvorms.

  1. Die eerste is om aan te meld, indien jy hulp benodig.
  2. Die tweede is om aan te meld, indien jy hulp kan aanbied.

Hoe kan ek help?

Aanmeldingsvorm vir Covid-19 hulp
    Merk asseblief almal wat van toepassing is.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ek het hulp nodig!

Aanmeldingsvorm vir Covid-19 hulp
    Merk asseblief almal wat van toepassing is.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.