Kliek vir toegang na die amptelike COVID-19 webtuiste. Hier is die skakel na die sinode se COVID-19 inligtingsforum.

NG Kenridge wil graag in die krisistyd mense in ons gemeenskap help. Hierdie diens word binne die voorskrifte en bepalings van die ramptoestand reëls en regulasies, soos deur die regering gepubliseer in die Staatskoerant, gebied. Enige vrywilligers sal toestemmingsbriewe  ontvang.

Hieronder is twee aanmeldingsvorms.

 1. Die eerste is om aan te meld, indien jy hulp benodig.
 2. Die tweede is om aan te meld, indien jy hulp kan aanbied.

Hoe kan jy help in hierdie tyd?

 • Sluit aan by die maskermakers: ons versprei maskers na organisasies toe met wie ons in vennootskap staan. Ons het al meer as 1000 maskers oor die afgelope twee maande versprei. Kontak vir Teresa Visser by ontvangs@ngkenridge.co.za of 072 399 6993 vir meer inligting.
 • Sluit aan by die pakkers: ons ontvang van tyd tot tyd groot skenkings appels, wat vinnig verpak en versprei moet word. As jy deel wil word van die pakkers-span, kontak vir Melanie Thirion by melanie@ngkenridge.co.za of 072 286 3333 vir meer inligting.
 • Borg ‘n maandelikse kospak vir ‘n gesin. Ons is in vennootskap met twee netwerke wat kos voorsien aan weerlose families:

Crossroads LEAN netwerk: Die netwerk verskaf koopbewyse vir weerlose families in Crossroads, waarmee hul dan kos en tioletware kan aankoop.

Mercy Meals: Die netwerk span saam met Pick ‘n Pay Willowbridge om maandeliks kospakke te voorsien aan weerlose families op Durbanville plase.

Inbetalings aan enige een van die netwerke kan in die gemeente se rekening gemaak word. Gebruik asb die verwysing CrossroadsLEAN of MercyMeals wanneer die inbetaling gemaak word. Die gelde word dan een keer per maand aan die netwerke oorbetaal.

HOU DOP: Hou die gemeente se Facebook-blad NG Kenridge kerk/church dop, ons kommunikeer deurlopende behoeftes daar. Word ook deel van die gemeente se Whatsapp broadcast lys. Stoor die nommer 076 492 0008 op jou foon onder NG Kenridge. Stuur dan ‘n whatsapp na die nommer toe met jou naam en van. Jy sal dan deurlopend op hoogte gehou word van gemeente-aktiwiteite en behoeftes.

BID SAAM: Dra asb ons geloofsvriende op ander plekke in jul daaglikse gebede:

 • Zithulele en Maitland Gemeentes
 • Alta du Toit Nasorg
 • Huis Ravenzicht
 • Ruyterwacht Senior Sentrum
 • Moresterretjies Plaasskool
 • Sobambisana Community Development Projects
 • Ds. Christie en Johanna Dippenaar in Switzerland

Hoe kan ek help?

Aanmeldingsvorm vir Covid-19 hulp
  Merk asseblief almal wat van toepassing is.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ek het hulp nodig!

Aanmeldingsvorm vir Covid-19 hulp
  Merk asseblief almal wat van toepassing is.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.