Wintermark 2021

Gekanselleer

Die nuwe vlak 2 inperkingsmaatreëls stipuleer dat kerke slegs 100 mense per erediens kan akkommodeer.

In die lig daarvan word die grootsaal ook nou vir eredienste gebruik en daarom moet ons ongelukkig die Wintermark kanselleer.