Geskenke Mark 2019

Daar sal ‘n wye verskeidenheid handgemaakte produkte, kos, juweliersware, klere en plante te koop wees. Kom maak ‘n draai en eet iets by die teetuin!

 

Eksamen stres? Hier is hulp!

Wenke vir ouers en tieners met die eksamen:

Kom saam met julle tieners na die aanddiens toe: Erediensbywoning is ’n belangrike faset van ons tieners se hanteringsmeganismes om die spanning en angs van eksamen te hanteer. Ons kerk tradisie leer ons dat een van die  rolle wat die erediens in ons lewe speel, is om deur ons lofsange te onthou dat God deur die Heilige Gees by ons, binne ons en rondom ons is en om vir God te dank, loof en prys daarvoor. Die herinnering maak dat ons gedurende die druk van die week kan onthou dat God aanhou om vir ons krag te gee, selfs al sukkel ons om dit te beleef. Ons erken ook dat daar beperkings aan ons vermoëns is en dat ons God daarvoor nodig het. Die prediking help ons om na te dink oor hoe God werk, sodat ons dit kan raaksien in ons dag-tot-dag lewens. Die druk van eksamen maak dat hierdie eienskappe van die erediens ’n belangrike hulpmiddel vir ons tieners is.

Laat die tieners vinnig in hul groepe bymekaarkom en ten minste saam bid oor die eksamen. Dit help die tieners om te onthou “ek is nie alleen nie.” Sielkundige navorsing het bevind dat gemeenskaplike gebed (waar ’n klein groepie mense saam bid) ook angs en spanning verlig.

Help jou tiener met tydsbeplanning. Hoewel ons sou dink dat ons tieners dit teen hierdie tyd al onder die knie het, is dit in baie gevalle vir hulle baie moeilik. Die gedeelte in die brein waar die funksie vir beplanning lê, is nog aan die ontwikkel en daarom is hul beplanning soms té idealisties of iets sal maklik hulle aandag aftrek wat veroorsaak dat hulle van hul tydsbeplanning afwyk en nie die “knockon effect” daarvan kan bereken nie. In baie gevalle maak beide hierdie aspekte ’n teelaarde vir spanning omdat die gevoel ontstaan dat hulle nie deur hul werk sal kan kom nie en daarom ook kan voel dat daar teen ’n Sondagaand geen tyd vir iets soos die erediens oor is nie.

Baie sterkte met die eksamen!