Die fokus van die Pastorale Ondersteuningsdiens is om individue en sisteme pastoraal-terapeuties (psigo-spiritueel) te begelei en te bemagtig in die proses van die ontdekking en integrering van betekenis (“meaning-making”) op die weg na heelwording en volwassenheid.

Vir ‘n afspraak, kontak Jurie Gouws:
Sel: 079 484 8191