Tienerbediening

#kenridgetieners

Tienerbediening

(tienerbediening: Gr 8-11)

Tienerbediening vind plaas elke Sondag van die skoolkwartaal. Die tieners woon die aanddiens om 18h30 by tot en met kollekte opname, waarna hulle verdaag na hulle kleingroepe tot ongeveer 20h00. Ons doel is om vir tieners ‘n veilige ruimte te skep waarin hulle God kan ontmoet, moeilike vrae kan vra en eerlike gesprekke kan hê.

Vir meer inligting, navrae en om as tiener of vrywilliger in te skakel, kontak gerus vir
Christi Thirion:
Sel: 082 728 9762
E-pos: christi@ngkenridge.co.za

#Kenridgetieners Ouerbrief

Liewe ouers,

Ons aanlyn-Pinksterweek het gister afgeskop. Dave het ons 

 

met ’n paar gedagtes uit 1 Korintiërs 15 begelei en dit het ook die basis van ons tema gevorm: “Dit gaan alles oor Jesus”

Ons het Zoom byeenkomste gehad van gr. 6-10 en dit lyk of dit vir tienerbediening ons voorland sal wees tot ten minste in September.

Hier is die hoofpunte van die tema:

  1. Om te ontdek dat die hele Bybel, vanaf die Ou Testament, tot die Nuwe Testament oor Jesus gaan.
  2. Om te reflekteer oor hoe ons Jesus mis lees.
  3. Om Jesus te begin raaksien in elke deel van die Bybel.

Die onthou-vers uit ons Bybel-gedeelte is:
Onthou-vers vir die week – 1 Korintiërs 15:2

“Deur dié evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle tevergeefs tot geloof gekom.”

Oefen dit asseblief saam met julle tieners.

Volg ook asseblief die res van die Pinksterreeks op ons YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC1pa0bHEgfiM6IUsSyL259Q

Belydenisklas

Die belydenisklas se proses begin aan die einde van die graad 10 jaar, met die belydeniskamp. Tydens die kamp fokus ons op

  • die jongmense se doop,
  • dat God hulle elkeen op hul naam roep,
  • dat God elkeen roep om as dissipels agter Jesus aan te kom
  • dat God ons roep na ‘n gemeenskap van gelowiges – die kerk
  • dat God ons as individue en die kerk stuur met die Goeie Nuus.

Deur die graad 11 jaar integreer die belydenisklas met die gemeente se 40-dae en uitreikkwartaal reekse, terwyl ons tussen-in fokus op die basiese elemente van die Christelike geloof en die gereformeerde tradisie. Geloofsvorming en dissipelskap bly egter die fokus, eerder as kennis-inhoud.

Vir inligting of navrae kontak vir
Christi Thirion
Sel: 082 728 9762
E-pos: christi@ngkenridge.co.za

Belydenisklas Ouerbrief

Liewe Belydenisklas ouers,

 

Ons het gister die

tema “Ek glo in Jesus Christus” hanteer en

in besonder waar dit gaan oor Jesus se “mission statement” in Lukas 4:16-21. Deel van die tema, is ’n sterk uitdaging om die teks ook te doen op die volgende manier: “Gaan doen vir iemand ’n genade-werkie die week. Dalk is dit om vir ’n bejaarde daardie heining te snoei of ‘n muur te skrop.” In ons uitdagende tyd is dit nie baie maklik om vir iemand iets te doen nie, daarom wil ons jou as ouer ook vra om jou kind by te staan met praktiese idees. In Pinkstertyd het ons gewoonlik ook ons Winterhoop insameling.