Tienerbediening

#kenridgetieners

Tienerbediening

(tienerbediening: Gr 8-11)

Tienerbediening vind elke Sondag van die skoolkwartaal plaas. Ons doel is om vir tieners ‘n veilige ruimte te skep waarin hulle God kan ontmoet, moeilike vrae kan vra en eerlike gesprekke kan hê. Nou gedurende die Covid-19 inperking vind hierdie byeenkomste deur Zoom plaas.

Vir meer inligting, navrae en om as tiener of vrywilliger in te skakel, kontak gerus vir
Christi Thirion:
Sel: 082 728 9762
E-pos: christi@ngkenridge.co.za

#Kenridgetieners Ouerbrief

Liewe ouers,

Dave het Sondag uit Psalm 118 gepreek en ons het dit ook vir ons tema gebruik: Die klip wat die bouers afgekeur het.

Hier is die hoofpunte van die tema:

 1. Om te ontdek dat God se eindelose troue liefde vir elke mens is.
 2. Om te na te dink oor die tekens van God se eindelose troue liefde in my eie storie.
 3. Om aktief te kyk vir tekens van God se eindelose troue liefde en dit met ander mense te deel.

Ons begin volgende Sondag met ons Uitreikkwartaal, met ’n reeks van 5 temas. Ons wil daarom ook eerskomende Sondag sorg dat elkeen van ons groepe, saam met die hele gemeente deelneem deur middel van Zoom. Ons sal later hierdie week weer ’n e-pos stuur met elke groep se besonderhede en indien jy die e-pos mis, sal ons dit ook deur sosiale media en op die webblad beskikbaar stel.

Volg ons gerus ook vir die hele reeks op ons YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC1pa0bHEgfiM6IUsSyL259Q

Belydenisklas

Die belydenisklas se proses begin aan die einde van die graad 10 jaar, met die belydeniskamp. Tydens die kamp fokus ons op

 • die jongmense se doop,
 • dat God hulle elkeen op hul naam roep,
 • dat God elkeen roep om as dissipels agter Jesus aan te kom
 • dat God ons roep na ‘n gemeenskap van gelowiges – die kerk
 • dat God ons as individue en die kerk stuur met die Goeie Nuus.

Deur die graad 11 jaar integreer die belydenisklas met die gemeente se 40-dae en uitreikkwartaal reekse, terwyl ons tussen-in fokus op die basiese elemente van die Christelike geloof en die gereformeerde tradisie. Geloofsvorming en dissipelskap bly egter die fokus, eerder as kennis-inhoud.

Vir inligting of navrae kontak vir
Christi Thirion
Sel: 082 728 9762
E-pos: christi@ngkenridge.co.za

Belydenisklas Ouerbrief

Liewe Belydenisklas ouers,

Ons het Sondag ’n kombinasie van temas bespreek, maar dit kom daarop neer dat ons glo in Jesus se lyding en sterwe.

Hier is die hoofpunte van die tema:

 1. Om te ontdek dat Jesus aan sy liggaam die lyding, straf en die dood – verwyder van God – gedra het wat elke mens vir sonde verdien.
 2. Om te na te dink oor ons verlossing en vryheid en hoe dit sin gee in hierdie lewe.
 3. Om nie meer uit vrees en verdienste as “goeie mense” te leef nie, maar uit dankbaarheid en vryheid.

Ons begin volgende Sondag met ons Uitreikkwartaal, met ’n reeks van 5 temas. Ons wil daarom ook eerskomende Sondag sorg dat elkeen van ons groepe, saam met die hele gemeente deelneem deur middel van Zoom. Ons sal later hierdie week weer ’n e-pos stuur met elke groep se besonderhede en indien jy die e-pos mis, sal ons dit ook deur sosiale media en op die webblad beskikbaar stel.

Volg ons gerus ook vir die hele reeks op ons YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC1pa0bHEgfiM6IUsSyL259Q