Geskenkemark 2021

Aansoek Geskenkemark 2021

Aansoek vorm vir Kenridge Gemeente se Geskenkemark van 2021.
 • Beskryf asb jou produk vir ons en heg jou webtuiste of Facebook bladsy by. Indien ons foto benodig sal ons dit aanvra.
 • Heg asb. die bankbevestingsbrief dokument vanaf u bank aan. Om u self en ons te beskerm, vra ons dat sou u bankbesonderhede verander, dat u asb. u nuwe bank besonderhede (bankbevestingsbrief) sal bring na die kerkkantoor. Ons aanvaar GEEN eposse van bankbesonderhede wat verander het nie.
  Accepted file types: bmp, eps, jpg, jpeg, png, pdf, tif, tiff.
 • Merk asb. u voorkeure EN aantal wat u benodig. Ons kan ongelukkig nie 'n halwe tafel en halwe vloerspasie aan 'n uitstaller verskaf nie. Ons sal ons bes probeer om aan die versoeke te voldoen, maar ons behou die reg voor om uitstalspasie en ruimtes na diskresie toe te ken.
 • Price: R700.00
 • Price: R700.00
 • Price: R500.00
 • Price: R500.00
 • R0.00
 • Hiermee vrywaar ek, NG Kerk Kenridge, De Bron, BELLVILLE en al die werkers van alle aanspreeklikheid vir enige skade van enige aard wat ek, my besigheid en/of werknemers mag ly as ‘n direkte of indirekte gevolg van diefstal, breekskade, besering, brand, weerlig, vis major / casus fortuitus of enige ander oorsake. Indien die mark as gevolg van onvoorsiene omstandighede gekanselleer moet word, sal NG Kerk Kenridge nie verantwoordelik gehou kan word vir die verlies van enige moontlike inkomste wat u uit die mark sou verdien het nie. Streng COVID protokol sal gevolg word. Let wel dat GEEN kos beskikbaar gestel kan word vir “proe happies” nie. Hiermee verklaar ek dat ek bogenoemde inligting gelees het, dit verstaan en aanvaar.
 • Hiermee bevestig ek dat ek die inligtingsvorm vir die Geskenkemark 2021 gelees het en bewus is van al die bepalings en voorwaardes.