• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • SoundCloud
  • 49-497719_icon-white-black-whatsapp-png-

Oor ons gemeente

Kenridge Gemeente word deur middel van ‘n verskeidenheid kleingroepe bedien en daar word doelbewus ruimte geskep vir individuele bedieningswyses. Diversiteit word gekoester en voorsiening word gemaak vir verskillende bedieningstyle. Die bedieningsbenadering is veranderlik, vloeibaar, dinamies en aanpasbaar omdat ons besig bly met ‘n reisplan. Eredienste bly ‘n sentrale bedieningsgeleentheid van die gemeente waartydens bedieningsaspekte soos Bybelonderrig, toerusting, koördinering van aksies en projekte, aanbidding, lof, gemeenskap met mekaar, feesviering, missionele lewe, offervaardigheid, diens en gemeentekommunikasie, aandag kry.

Die span

 

Geografiese areas binne en buite die gemeente grense word soos volg ingedeel:

Protea Vallei, Doordekraal, Welgemoedheuwels – Jurie Gouws

Oude Westhof, Van Riebeeckshof, Kanonberg – Dave Viljoen

Buite wyke – Christi Thirion

Welgedacht, De Bron, Kenridge – Willem Lötter

Tygerberg kampus – Johan Steenkamp

Kerkkantoor personeel

 

Liezl Byliefeldt


Kommunikasie & Admin Bestuurder
bestuurder@ngkenridge.co.za

Teresa Visser

 

Ontvangsbeampte
ontvangs@ngkenridge.co.za 

Franette Botha

 

Finansiële Beampte
finansies@ngkenridge.co.za

Michelle Steyn

 

Lidmaat Administratiewe Beampte
lidmaatadmin@ngkenridge.co.za 

Emelia de Beer

 

Operasionele Beampte
koster@ngkenridge.co.za

Dankoffer bydraes: Lidmate kan finansïele bydraes maak deur middel van kontant, elektroniese oorbetalings, debietorders, kaartfasiliteit in die kerkkantoor, Snapscan of dankofferkoeverte. Kliek hier.

Ons kernwaardes

Ons gee om

Brugbouers het ander mense baie lief.

 

Luk 7:11-17

Ons leef met integriteit

Brugbouers leef soos Jesus.

 

1 Joh 2:1-6

Ons dien met al die gawes 

Brugbouers bou met al die gawes van die Gees.

 

1 Kor 12,13

Ons bedien eietyds

Brugbouers verstaan God se liefde altyd nuut

Gen 28:10-22

Ons luister na God en na mekaar

Brugbouers luister na God en na mekaar

Filemon

Ons omhels diversiteit

Brugbouers is verskillend

Rom 15

Ons getuig van Jesus se verlossing

Brugbouers span saam met God se Seun

2 Kor 5:16-21

Ons verwelkom almal

Brugbouers sluit niemand uit nie

Luk 23:26-43