cassidy-rowell-aawzgWHBhfE-unsplash.jpg

Pastorale Ondersteuning

Heelwording en volwassenheid

Die fokus van die Pastorale Ondersteuningsdiens is om individue en sisteme pastoraal-terapeuties (psigo-spiritueel) te begelei en te bemagtig in die proses van die ontdekking en integrering van betekenis (“meaning-making”) op die weg na heelwording en volwassenheid.

Nuutste bedieningsnuus

priscilla-du-preez-5s07Z1h2EE8-unsplash.

Skakel in

Word deel van ons gemeente en hierdie bediening - kontak ons by die besonderhede hier langsaan.

Kontak ons

Naam: Jurie Gouws
Nommer: 079 484 8191
Epos: jurieg@ngkenridge.co.za