georg-arthur-pflueger-TeWwYARfcM4-unspla

Klub vir afgetredenes

Die Klub vir Afgetredenes is ‘n aktiewe groep senior lidmate wat gereeld vergader, saamkuier en talle sosiale aksies en uitstappies onderneem.

Nuutste bedieningsnuus

priscilla-du-preez-5s07Z1h2EE8-unsplash.

Skakel in

As jy saam wil kuier of by die Klub vir Afgetredenes wil inskakel, maak kontak deur middel van die besonderhede hier langsaan.

Kontak ons

Naam: Maxie Veldtman
Nommer: 082 738 6396
Epos: maxie02@telkomsa.net