Niks is perfek nie... en dis goed so


Deur Christi Thirion
Een van my en Melanie se vriende doen navorsing oor obsessiewe kompulsiewe gedrag, of wat ons as OCD ken. ‘n Eenvoudige definisie van OCD is herhalende, ongewenste gedagtes of gevoelens en/of die behoefte om ʼn handeling oor en oor uit te voer. Een van verskillende soorte OCD simptome is ʼn oordrewe behoefte na simmetrie en spesifieke orde aan dinge. Soms sal ek spottenderwys sê dat iets wat skeef teen die muur hang my OCD na vore laat kom en dat ek dit moet haaks kry, of dit nou my plek is of nie.

Psigiaters en sielkundiges sal ons help verstaan dat daar in elkeen van ons 'n bietjie psigo-patologie is (dit wat ons as psigiatriese siekte ken), maar dat dit eers 'n siekte, steurnis of afwyking word wanneer dit ons funksionering in die gewone gang van die lewe negatief beïnvloed. Ons almal het dus OCD oomblikke (asook depressie, angs, veelvoudige persoonlikheid, narsisme, en so kan ons almal opnoem.)

Aan die einde van die boek Rut, kry ons ʼn kort geslagsregister vanaf Rut tot by Dawid. Die doel hiermee was om so bietjie naam-OCD aan te spreek. Dit lyk asof daar op ʼn tyd in Israel se geskiedenis dalk vrae ontstaan het oor watter soort persoon deur God as koning uitgekies sou word. Miskien was daar mense wat gevoel het dat dit iemand met ʼn suiwer Israelitiese stamboom moet wees, wat jy dalk selfs moes kon terugtrek na Abraham, sonder enige heidense konneksie. So naam-OCD sou dit eintlik nogal moeilik gemaak het vir enige iemand om koning te wees oor Israel, maar wat meer moeilikheid sou veroorsaak, was dat dit teenstrydig met God se verbond met Abraham sou wees. God belowe in Genesis 17:2-6 aan Abraham dat hy die vader van nie net een groot nasie sou wees nie, maar van verskillende nasies, maar meer dat Abraham ook tot seën van alle ander nasies op aarde sou wees (Gen. 12:2-3).

Deur Rut, die Moabitiese vrou, so pertinent deel van Dawid se geslagsregister te maak, wys God in die Bybel vir Israel, maar ook vir ons, dat niks perfek is nie en dat dit ook goed is. God het uit die chaos die skepping tot stand gebring; God het uit ou Abraham en sy een kind die hele Israel laat voortkom; God het uit die huwelik tussen Boas en Rut die koningshuis van Israel laat kom.

Uit die nageslag van Dawid het Jesus gekom, weereens in baie minder as perfekte omstandighede. Jesus het ʼn baie minder as perfekte storie gehad – sy ouers was ongetroud toe sy ma swanger word en hy het geen formele opleiding as Rabbi of priester gehad nie. Jesus het minder as perfekte volgelinge gehad, oor wie hy dan en wan gesug en gevra het “Hoe lank moet ek julle nog verdra?” (Markus 9:19); en dan het Jesus die gruwelikste dood moontlik gesterf. Alles behalwe perfek! Die enigste simmetrie en orde aan die groter storie van die Bybel, is dat God keer op keer ingryp in die gemors van die menslike bestaan.


Rut se kortverhaal, maar ook die groter storie van die Bybel herinner ons daaraan dat niks in hierdie wêreld ooit perfek is nie. Ons strewe na perfeksie – dat dinge perfek georden moet wees, dat dit in perfekte harmonie moet wees, dat dit op die perfekte manier volgens my planne moet loop - laat ons baie kere in lae-graad OCD lewe, wat keer dat ons vir God raaksien en ons vreugde steel, soos vir Naomi in Rut 1. Die Here nooi ons om in hierdie storie ook te sien dat God gemaklik is daarmee dat ons en ons dinge nie perfek is nie, want dis juis in die gebreke waar God se genade invloei. Dis juis in die gebreke waar God se troue liefde kom heel maak. Dis juis in die mees onvolmaakte tye waar ons vir God die maklikste kan raaksien.

*Indien jy vind dat ongewenste gedagtes en kompulsiewe optrede 1) meer as een uur per dag opneem, 2) buite jou beheer aangaan 3) inbreuk maak op werk, sosiale lewe en verhoudings, is dit raadsaam om professionele hulp te kry. Klop gerus by die gemeente se pastorale ondersteuningsdiens aan as ʼn eerste helpende hand om jou te help om gepaste hulp te kry.


7 views

Recent Posts

See All