Verras die Bybel jou nog (soms)?


Ek wonder of die Bybel jou ook soms nog verras? Dalk nou nie met iets heel núúts wat jy daarin lees nie, maar met die rykdom en diepte van dít wat jy dalk beskou het as tog só vanselfsprekend. Verlede week lees ek weer ‘n slag Psalm 46. En skielik tref dit my dat die Here twee maal “die God van Jakob” genoem word. Ek weet dat die Bybelskrywers dikwels na God verwys as “die God van Abraham, Isak, en Jakob”. Hulle wil immers met hierdie beskrywing aandui dat die Here ‘n God is wat Hom deur geslagte heen aan mense verbind in sy getrouheid. Maar om te kies om Hom “die God van Jakob” genoem te word, val so ietwat vreemd op die oor. Jakob, só onthou ons, was allermins ‘n perfekte rolmodel in die Bybel. Met ‘n naam wat waarskynlik beteken “bedrieër” of “leuenaar” of “skelm” kan ‘n mens kwalik iets goeds van hierdie man verwag. En tóg is dit aan Jakob wat die Here Hom verbind met sy beloftewoorde. Toe Jakob in sy angs en vrees van Esau en sy Pa, Isak, af wegvlug nadat hy vir Esau bedrieg het deur sy eersgeboortereg te steel én die seëning van sy Pa met leuens te bekom, loop hy hom twee keer in die Here God vas. In Gen.28:15 lees ons hoe die Here vir Jakob seën en vir hom sê: “Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan.” En in Gen.32 lees ons hoe die Here Jakob se naam verander nadat Jakob die hele nag lank met God geveg het by die Jabbokspruit. Só iemand soos Jakob verdien die dóód, maar God kies júís om Hom met Jakob, die bedrieër, te bemoei. God kies om met swakke en nie sulke danig-betroubare mense sy koninkryk te bou. Hy waag dit met Jakob, en met óns, en met mý. En dáárom – toe ek Ps.46 weer lees – kon ek hoop en moed skep. En kon ek opnuut hoor en verstaan dat my en jou verlede, ons verkeerde keuses, en oortredinge nié God se liefde en genade tot niet kan maak nie. Die God wat Homself in en deur Jesus Christus aan ons verbind het, is véél ánders, en véél meer liefde as wat ons ooit kan dink of begryp. Hy vind vreugde daarin om “die God van Jakob” genoem te word. En om mý en jóu God te wees. Verras dit jou ook? En maak dit jou dankbaar en opgewonde om aan God verbind te mag wees? Ek hoop regtig só, want dít is die Goeie Nuus wat die hele Bybel ons wil vertel – dat die ewige God óns gekies het om aan Hom te behoort. Hy is nie skaam om as ons God geken te word nie. Hy is immers die God van Jakob! Mag jy deur God verras bly lewe. Groete Jurie

0 views

Recent Posts

See All