Eredienste

15  September 

08h30:  Christi Thirion

10h30:   Christi Thirion (doop)

18h30:   Willem Lötter

Deuroffers: Uitreikkwartaal – Karl Bremer Hospitaalpastoraat

Kinder-en Tienerbediening

 

Wikkelwurms 3jr 08:30 Kleinsaal Oppad met Jesus (5)
Stapsoldaatjies 4jr 08:30 Kleinsaal Oppad met Jesus (6)
Kleurkabouters 5jr 08:30 Kleinsaal Poppekas
Groeigoggas 6jr 08:30 Langsaal Poppekas
Gr 1 08:30 Jeugsaal Kwartaalafsluiting
Gr 2-5 08:30 Grootsaal Kwartaalafsluiting
Gr 6-7 09:30 Kerk Water
Gr 8-10 18:30 Kerk Ekologie
Gr 11 (Belydenisklas) 18:30 Kerk Gawes van die Gees

 

Bulletin

15 Sep