Eredienste

17 Februarie | 40 Dae van Gebed – week 4

Die model vir gebed (2)

08h30  Johan Steenkamp

10h30  Dave Viljoen (doop)

18h30  Willem Lötter

Deuroffers: Predikante begeleiding

Kinder-en Tienerbediening

 

Wikkelwurms 3jr 08:30 Kleinsaal God het my oortjies gemaak
Stapsoldaatjies 4jr 08:30 Kleinsaal Josef die dromer
Kleurkabouters 5jr 08:30 Kleinsaal Dawid word as koning gesalf
Groeigoggas 6jr 08:30 Langsaal Jesus, seun van God
Gr 1 08:30 Jeugsaal 40 Dae van Gebed
Gr 2-5 08:30 Grootsaal 40 Dae van Gebed
Gr 6-7 09:30 40 Dae van Gebed
Gr 8-10 17:30 Grootsaal 40 Dae van Gebed
Gr 11 (Belydenisklas) 17:30 Grootsaal 40 Dae van Gebed