Eredienste

24 Maart

08h30  Christi Thirion

10h30  Christi Thirion

18h30  Dave Vijoen

Deuroffers: Hoop-en versoeningstrust

 

Kinder-en Tienerbediening

 

Afgesluit vir die kwartaal. Kategese hervat 7 April
Wikkelwurms 3jr 08:30 Kleinsaal
Stapsoldaatjies 4jr 08:30 Kleinsaal
Kleurkabouters 5jr 08:30 Kleinsaal
Groeigoggas 6jr 08:30 Langsaal
Gr 1 08:30 Jeugsaal
Gr 2-5 08:30 Grootsaal
Gr 6-7 09:30
Gr 8-10 18:30 Kerk
Gr 11 (Belydenisklas) 18:30 Kerk

 

Bulletin

10 Maart