Eredienste

25 Augustus | NAGMAAL

08h30:  Johan Steenkamp

10h30:   Johan Steenkamp

18h30:   Christi Thirion

Deuroffers: Uitreikkwartaal – Badisa Trio

Kinder-en Tienerbediening

 

Wikkelwurms 3jr 08:30 Kleinsaal Oppad met Jesus (2)
Stapsoldaatjies 4jr 08:30 Kleinsaal Oppad met Jesus (3)
Kleurkabouters 5jr 08:30 Kleinsaal Oppad met Jesus (4)
Groeigoggas 6jr 08:30 Langsaal Oppad met Jesus (4)
Gr 1 08:30 Jeugsaal Timoteus word deel van die span
Gr 2-5 08:30 Grootsaal Timoteus word deel van die span
Gr 6-7 09:30 Kerk Tafels wat brûe bou
Gr 8-10 18:30 Kerk Tafels wat brûe bou
Gr 11 (Belydenisklas) 18:30 Kerk Tafels wat brûe bou

 

Bulletin

18 Aug