Eredienste

 16 Junie | Nasionale Biddag vir Blindes

08h30:  Willem Lötter

10h30:   Willem Lötter

18h30:   Johan Steenkamp

Deuroffers: Zithulele uitreik

Kinder-en Tienerbediening

 

Afgesluit vir wintervakansie
Wikkelwurms 3jr 08:30 Kleinsaal
Stapsoldaatjies 4jr 08:30 Kleinsaal
Kleurkabouters 5jr 08:30 Kleinsaal
Groeigoggas 6jr 08:30 Langsaal
Gr 1 08:30 Jeugsaal
Gr 2-5 08:30 Grootsaal
Gr 6-7 09:30 Kerk
Gr 8-10 18:30 Kerk
Gr 11 (Belydenisklas) 18:30 Kerk

 

Bulletin

9 Junie