Eredienste

 28 April: Begin van Dankbaarheidsmaand

08h30:  Jurie Gouws

10h30:   Jurie Gouws

18:30      Jako Visser

Deuroffers: Zithulele uitreik

Kinder-en Tienerbediening

 

Wikkelwurms 3jr 08:30 Kleinsaal God het dag en nag gemaak
Stapsoldaatjies 4jr 08:30 Kleinsaal Dawid en Goliat
Kleurkabouters 5jr 08:30 Kleinsaal Die blinde man
Groeigoggas 6jr 08:30 Langsaal Wat is die Bybel?
Gr 1 08:30 Jeugsaal Jy is uitgekies
Gr 2-5 08:30 Grootsaal Jy is uitgekies
Gr 6-7 09:30 Kerk Thomas
Gr 8-10 18:30 Kerk Die nuwe storie lê voor jou
Gr 11 (Belydenisklas) 18:30 Kerk Tekens van dankbaarheid

 

Bulletin

28 April