Eredienste

19 Januarie 

08h30 Dave Viljoen (kerk) | Christi Thirion (grootsaal) Familiediens: alle families met kinders voorskool tot hoërskool is welkom! Geen kategese nie.

10h30 Dave Viljoen (doop)

18h30 Jurie Gouws

Ouers kan hulle kinders se details  vir 2020 kategese nagaan by die registrasietafels hierdie Sondag na afloop van die 08h30 diens.

 

 

Kinder-en Tienerbediening

 

Kategese begin 26 Januarie
Wikkelwurms 3jr 08:30 Kleinsaal
Stapsoldaatjies 4jr 08:30 Kleinsaal
Kleurkabouters 5jr 08:30 Kleinsaal
Groeigoggas 6jr 08:30 Langsaal
Gr 1 08:30 Jeugsaal
Gr 2-5 08:30 Grootsaal
Gr 6-7 09:30 Kerk
Gr 8-10 18:30 Kerk
Gr 11 (Belydenisklas) 18:30 Kerk

 

Eredienste gedurende die vakansie

19 Januarie 2020 Bulletin