Eredienste

8 Desember 

08h30: Christi Thirion

10h30: Christi Thirion

18h30: Dave Viljoen

Deuroffers: Hugenote Kollege

Kinder-en Tienerbediening

 

Alle kategese is afgesluit vir die jaar
Wikkelwurms 3jr 08:30 Kleinsaal
Stapsoldaatjies 4jr 08:30 Kleinsaal
Kleurkabouters 5jr 08:30 Kleinsaal
Groeigoggas 6jr 08:30 Langsaal
Gr 1 08:30 Jeugsaal
Gr 2-5 08:30 Grootsaal
Gr 6-7 09:30 Kerk
Gr 8-10 18:30 Kerk
Gr 11 (Belydenisklas) 18:30 Kerk

 

Eredienste gedurende die vakansie

Eredienste gedurende die vakansie