Eredienste

 21 Julie

08h30:  Christi Thirion

10h30:   Christi Thirion (doop)

18h30:   Jurie Gouws

Deuroffers: Uitreikkwartaal – Sobambisana

Kinder-en Tienerbediening

 

Wikkelwurms 3jr 08:30 Kleinsaal God het voëls gemaak
Stapsoldaatjies 4jr 08:30 Kleinsaal Daniël in die leeukuil
Kleurkabouters 5jr 08:30 Kleinsaal So groei ek
Groeigoggas 6jr 08:30 Langsaal Daniël se vriende in die vuuroond
Gr 1 08:30 Jeugsaal Gestuurdes:

Petrus en Johannes help die verlamde man

Gr 2-5 08:30 Grootsaal Gestuurdes:

Petrus en Johannes help die verlamde man

 

Gr 6-7 09:30 Kerk Jesus en die vrou
Gr 8-10 18:30 Kerk Jesus en die vrou
Gr 11 (Belydenisklas) 18:30 Kerk Jesus en die vrou

 

Bulletin

14 Julie