Eredienste

16 Desember

08h30  Dave Viljoen

10h30  Dave Viljoen (doop)

18h30  Jurie

Deuroffers: Hoop en Versoeningstrust

23 Desember

08h30  Johan Steenkamp

10h30  Johan Steenkamp

Geen aanddiens

Deuroffers: Biblia, Hawesending, Seelui

25 Desember Kersdag eredienste

08h30  Johan Steenkamp (saal) | Jurie Gouws (kerk)

10h30  Jurie Gouws (doop)

30 Desember

08h30   Jurie Gouws

10h30  Jurie Gouws

Geen aanddiens

Deuroffers: Kenridge boufonds

31 Desember – Oujaarsdienste : 18h30 en 23h30

6 Januarie 2019

08h30 Christi Thirion (doop)

10h30 Christi Thirion (doop)

18h30 Willem Lötter

Deuroffers: Vrouebegeleiding

 

 

 

Kinder-en Tienerbediening

 

Kinder- en Tienerbediening afgesluit vir 2018
Wikkelwurms 3jr 08:30 Kleinsaal
Stapsoldaatjies 4jr 08:30 Kleinsaal
Kleurkabouters 5jr 08:30 Kleinsaal
Groeigoggas 6jr 08:30 Kleinsaal
Gr 1 – 5 08:30 Grootsaal
Gr 6-7 09:30 Grootsaal
Gr 8-10 17:30 Grootsaal
Gr 11 (Belydenisklas) 17:30 Grootsaal

 

Bulletin

9 Desember