Eredienste

COVID-19

Vir meer inligting besoek die Suid-Afrikaanse regering se amptelike Covid-19 webblad. Bykomende hulpmiddels is ook beskikbaar op NG Kerk in SA Covid-19 webblad.

Implikasie van vlak 3:

Die kerkraad het besluit om nie die kerkgebou oop te stel vir kerklike byeenkomste nie en moedig lidmate aan om veilig en verantwoordelik te wees en groep-byeenkomste te vermy. Ons gaan voort met ons virtuele eredienste vir die oomblik. Teken aan op die NG Kenridge Youtube kanaal- sien die skakel hieronder:

https://www.youtube.com/channel/UC1pa0bHEgfiM6IUsSyL259Q

Of kliek op die direkte skakel hieronder.

Kollekte en dankoffers:

Ons is baie dankbaar vir die finansiële bydraes wat ontvang word tydens die inperkingstyd wat ons in staat stel om ons bediening voort te sit. Ons nooi lidmate om gebruik te maak van herhalende EFT inbetalings en/of SnapScan om te verseker dat die maandelikse bedryfsuitgawes gedek kan word en ons kan voortgaan met ons hulpverleningsprojekte.

Bankbesonderhede:

NG Gemeente Kenridge
FNB
Tjek 62622466458
Willowbridge 250-655
Verwysing: Kollekte / Dankoffer

WhattsApp Broadcast groep

Ons wil in kontak bly! Stoor asb hierdie nommer +27 76 492 0008 op jou foon onder NG Kenridge. Stuur dan jou naam per WhatsApp na die nommer om deel te word van die “broadcast” lys (nie ‘n “group” nie).  *** die nommer word slegs gebruik om inligting vanaf die Gemeente na lidmate te stuur en kan nie gebel word.

 

Kinder-en Tienerbediening

Kategese is opgeskort in die tuisbly periode.

Die tienerbediening (Gr 6-11) gaan wel voort d.m.v. Zoomsessies in die gewone tydsgleuf.

Vir die voor-en laerskoolkinders is daar ‘n spesiale kindertyd tydens ons virtuele eredienste. Kyk gerus saam!