#kenridgetieners ouerbrief (Gr 6-11) 17/05/2022


Liewe Ouers,


GRAAD 6 & 7:


Wat het ons geleer?

Ons het Sondag in ons groepe gesels oor deel een van Moses se storie. Moses se storie herinner ons ook sterk aan die storie van Jesus se verlossing.

 • Verstaan (Kennis, feite, insig): Om te ontdek dat God hoor mense wat na Hom roep wanneer hulle in die moeilikheid is en dat God mense uit hulle moeilikheid vrymaak. Hy wil mense verlos.

 • Refleksie (Persoonlik insig en wysheid): Om te reflekteer oor hoe God mense gebruik om ander te verlos.

 • Impak (Aksie en optrede): God kies nie mense wat alles weet nie, maar hy gee, soos vir Moses, die regte tools om te doen wat Hy vra.


Saamdoen:

Ons wil julle as ouers aanmoedig om iewers gedurende die week ʼn koffie-afspraak met jou tiener te maak en dan weer oor die tema te gesels. Julle kan dan die volgende riglyne gebruik om te gesels:

 • Luister saam na die Examen-gebed en gesels dan oor die maniere hoe julle agterkom dat God ander mense gebruik om julle te help of vir julle gebruik om ander mense te help.

 • Was jy al ooit onseker hoe jy mense moet help en dan maar net die eerste beste ding gedoen?


Komende Sondag:

Ons kom gesels die volgende Sondag oor deel 2 van Moses.
GRAAD 8-10:


Ons gaan verder met ons tema vir hierdie kwartaal “God se vingerafdrukke” wat handel oor God se genade. In die kerkjaar fokus ons op die oomblik op God se verlossing deur Jesus, saam met Goeie Vrydag en Paassondag en die temas volg hierdie gedagtegang. Ons het die afgelope Sondag gesels oor “Vingerafdruk van Saggeus” uit Lukas 19:1-9.


Wat het ons geleer?

 • Verstaan (Kennis, feite, insig): Om te ontdek dat Jesus na mense toe kom en dat dit hul lewens verander.

 • Refleksie (Persoonlik insig en wysheid): Om te reflekteer oor my ooreenkomste met Saggeus en hoe ek op Jesus reageer.

 • Impak (Aksie en optrede): Om koersaanpassings te maak op grond van Jesus se verhouding met my.


Saamdoen:

Ons wil julle as ouers aanmoedig om iewers gedurende die week ʼn koffie-afspraak met jou tiener te maak en dan weer oor die tema te gesels.

Julle kan dan die volgende riglyne gebruik om te gesels:

 • Luister saam na die Examen-gebed en gesels dan oor die maniere hoe julle God se genade in julle lewens raaksien.

 • Waar het julle al ervaar dat Jesus jou raaksien?

 • Wat sal jy doen as Jesus vir jou vra om by jou te kuier, soos hy vir Saggeus gevra het?


Komende Sondag:

Ons gesels die komende Sondag oor “Vingerafdrukke van die Samaritaan.”

Ons nooi julle om saam met julle tieners om 18:30 die aanddiens by te woon. Die tieners sal dan na die lofprysing en die preek uitgaan na hulle groepe, waar hulle tot ongeveer 20:00 saamkuier.GRAAD 11 (Belydenisklas):

Ek Glo - Belydenisklas ouerbrief


In die kerkjaar fokus ons op die oomblik op God se verlossing deur Jesus, saam met Goeie Vrydag en Paassondag. Daarom hanteer ons temas wat hierby aansluit. Die Belydenisskrifte van die kerk leer ons dat die nagmaal die manier is hoe Jesus ons volledig deel hou van Jesus se sterwe en opstanding en dit was dan ook hierdie Sondag ons tema.


Wat het ons geleer?

 • Verstaan (Kennis, feite, insig): Om te ontdek dat die Nagmaal daar is om soveel moontlik te gebruik.

 • Refleksie (Persoonlik insig en wysheid): Om te reflekteer oor hoe die nagmaal al God se beloftes lewendig hou in my lewe.

 • Impak (Aksie en optrede): Om te leef met die nagmaal – om elke keer wanneer ek brood breek en wyn drink te onthou dat my sonde vergewe is en dat ek een met Jesus is.


Saamdoen: Nagmaal/ Liefdesmaal

Gesels oor al die betekenisse wat die nagmaal vir julle het.


Breek saam brood en drink saam wyn/ sap en herinner mekaar daaraan dat Jesus se liggaam gebreek is sodat ons sonde vergewe kan word en dat Jesus se bloed gevloei het sodat ons een met hom kan wees.


Komende Sondag:

Die komende naweek gesels ons oor die Tien Gebooie.

Twee byeenkomste:

10:00 - 11:00 (Direk na die oggenddiens – Koshuis kinders.)

18:30 – 20:00 Ons nooi julle om saam met julle tieners om 18:30 die aanddiens by te woon. Die tieners sal dan na die lofprysing en die preek uitgaan na hulle groepe, waar hulle tot ongeveer 20:00 sal saam gesels.


Shalom

Christi Thirion


3 views