#kenridgetieners ouerbrief (Gr 6-11) 25/04/2022


Liewe Ouers,


GRAAD 6 & 7:


Wat het ons geleer?

Ons het Sondag in ons groepe gesels oor Abraham, maar spesifiek hoe God se beloftes in die lewe van Abraham gewerk het, uit Genesis 18 en 22. As ’n eggo op die beloftes wat God aan Abraham gemaak het, het God by ons kinders se doop ook die belofte gemaak dat Hy jou kind(ers) se God sal wees en dat daar niks in die hele skepping is wat jou kind van die liefde van God kan skei nie.

 • Verstaan (Kennis, feite, insig): Om te ontdek dat God na ons elkeen kom met dieselfde belofte as vir Abraham, nl. “Ek sal jou God wees. Ek sal jou seën om tot seën van ander te wees.”

 • Refleksie (Persoonlik insig en wysheid): Om te reflekteer oor die effek wat God se beloftes vir my lewe het.

 • Impak (Aksie en optrede): Om teleurstellings en uitdagings te kan hanteer, omdat God getrou aan Sy se beloftes bly.


Saamdoen:

Ons wil julle as ouers aanmoedig om iewers gedurende die week ʼn koffie-afspraak met jou tiener te maak en dan weer oor die tema te gesels. (Vir ’n opsomming van Abraham se storie, kyk na hierdie video.) Julle kan dan die volgende riglyne gebruik om te gesels:

 • Luister saam na die Examen-gebed en gesels dan oor die maniere hoe julle God se teenwoordigheid in julle lewens raaksien.

 • As jy God se werk in jou lewe raaksien, beteken dit dat God sy beloftes nakom. Is daar ander plekke of tye waar jy voel God nie Sy se beloftes nakom nie?

 • Hoe help Abraham se storie jou om te dink oor God se beloftes?


Komende Sondag:

Die komende naweek is weer langnaweek en daar is geen groepe nie, maar ons moedig julle aan om as huishouding die eredienste by te woon. Ons kom weer 8 Mei bymekaar en gesels dan oor Josef.GRAAD 8-10:

Ons tema vir hierdie kwartaal is “God se vingerafdrukke” wat handel oor God se genade. In die kerkjaar fokus ons op die oomblik op God se verlossing deur Jesus, saam met Goeie Vrydag en Paassondag en die temas volg hierdie gedagtegang. Ons het die afgelope Sondag gesels oor “Vingerafdruk van die verlore seun.”


Wat het ons geleer?

 • Verstaan (Kennis, feite, insig): Om te ontdek dat God na ons elkeen kyk as God se geliefde seun of dogter.

 • Refleksie (Persoonlik insig en wysheid): Om te reflekteer oor die effek van God se genade.

 • Impak (Aksie en optrede): Om myself elke dag te herinner aan God se genade vir my, maar ook om op daardie manier na ander mense te kyk.


Saamdoen:

Ons wil julle as ouers aanmoedig om iewers gedurende die week ʼn koffie-afspraak met jou tiener te maak en dan weer oor die tema te gesels. Julle kan dan die volgende riglyne gebruik om te gesels:

 • Luister saam na die Examen-gebed en gesels dan oor die maniere hoe julle God se genade in julle lewens raaksien.

 • Is daar ander plekke of tye waar dit moeilik is om God se genade te ervaar?

 • Hoe help die verlore seun se storie jou om te dink oor jou verhouding met God?


Komende Sondag:

Die komende naweek is weer langnaweek en daar is geen groepe nie, maar ons moedig julle aan om as huishouding die eredienste by te woon. Ons kom weer 8 Mei bymekaar en gesels dan oor “Vingerafdrukke van die ongenooides.”GRAAD 11 (Belydenisklas):

Ek Glo - Belydenisklas ouerbrief


In die kerkjaar fokus ons op die oomblik op God se verlossing deur Jesus, saam met Goeie Vrydag en Paassondag. Daarom hanteer ons temas wat hierby aansluit. Na Jesus se opstanding is ʼn belangrike metafoor in ons geloofsreis wedergeboorte.


Wat het ons geleer?

Ons het Sondag stil gestaan by die tema “Wedergeboorte” uit die storie van Nikodemus se besoek aan Jesus in die nag. Die volgende was belangrik:

 • Verstaan (Kennis, feite, insig): Om te ontdek dat ons in ons verhouding met God verander en ons gebruik die term “Wedergeboorte” hiervoor.

 • Refleksie (Persoonlik insig en wysheid): Om te reflekteer oor waar ek op my reis is.

 • Impak (Aksie en optrede): Om te onthou dat ons in geloof die hele tyd groei deur Jesus wat my uitnooi na nuwe plekke en ek wat Jesus daarin volg.


Saamdoen: Doopherinnering

Wys iewers vir jou kind ’n foto van sy/ haar doop. Die doop is moontlik vir sommige die dag van ons wedergeboorte. Bevestig aan jou kind hoe jy jou kind sien groei in geloof.


Komende Sondag:

Die komende naweek is weer langnaweek en daar is geen groepe nie, maar ons moedig julle aan om as huishouding die eredienste by te woon. Ons kom weer 8 Mei bymekaar en gesels dan oor die doop.


Shalom

Christi Thirion

5 views